MOBILITEITSHULPMIDDELEN


Wie heeft recht op een tussenkomst van het VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) voor een mobiliteitshulpmiddel?

Personen met een beperking van mobiliteit ten gevolge van een fysieke, mentale, cognitieve of psychologische stoornis en hierdoor niet in staat zijn zelfstandig of zonder hulp activiteiten of taken uit te voeren.

Rollator

Is een loophulpmiddel dat de gebruiker op een stabiele en veilige manier ondersteunt tijdens het staan en stappen.
Het model van een rollator wordt gekozen naargelang het gebruiksdoel en kan binnen- en buitenshuis gebruikt worden.  Er zijn verschillende modellen: 4 wielrollator, licht gewicht, designlook, …

Bekijk ons gamma

Hernieuwingstermijn en tussenkomst VSB:
– Jonger dan 65 jaar: om de 4 jaar recht op een nieuwe rollator.
– Ouder dan 65 jaar: om de 6 jaar recht op een nieuwe rollator.

Het VSB komt geheel of gedeeltelijk tussen voor een rollator. Hiervoor moeten het specifiek document ‘bijlage 19’ ingevuld worden door de huisarts. Dit document kan u hier downloaden.

Rolstoel

Met behulp van een rolstoel kan er een groot deel van verlies van mobiliteit opgevangen worden. Natuurlijk zijn er verschillende types rolstoelen. Dit kan gaan van een gewone standaard rolstoel tot de elektronische variant. De keuze rolstoel is afhankelijk van de hulpbehoevendheid van de patiënt.
Er moet natuurlijk ook gekeken worden naar het comfort en de wensen van de patiënt. Hiervoor wordt er samen  met patiënt besproken wat voor hem/haar de beste mobiliteitsoplossing is.De manuele rolstoel.
De standaard rolstoel: Dit is de gewone manuele rolstoel. Deze is bedoeld voor een beperkt deel van de dag, heeft basiscomfort en biedt dan ook een standaard ondersteuning van armen, benen, rug en zit.

De modulaire rolstoel: Deze rolstoel beschikt over meer mogelijkheden om uit te bouwen qua comfort, zoals zitkussens, rug ondersteuning, comfortbeensteunen,…

De actiefrolstoel: Er wordt gekozen voor een actiefrolstoel als de patiënt een volledige verplaatsingsstoornis heeft door bijvoorbeeld dwarslaesie. Deze rolstoel is licht, zeer wendbaar, al dan niet opvouwbaar en makkelijk in gebruik binnen- en buitenshuis. De actiefrolstoel wordt samengesteld naargelang de wensen en noden van de patiënt. Hier zijn ook tal van opties mogelijk wat door onze erkende bandagisten samen met de patiënt bekeken wordt. De rolstoel is bedoeld voor dagelijks langdurig gebruik. Omdat deze rolstoel een belangrijke rol speelt in het leven van de patiënt kan deze eerst in de thuissituatie getest worden.

Elektronische aandrijfsystemen voor manuele rolstoelen: Dit gaat hoofdzakelijk over hulpondersteuning van de hoepel. Als de patiënt niet genoeg kracht meer heeft om lange afstanden op eigen kracht te hoepelen, kan er een hulpaandrijving op de rolstoel geplaatst worden. Er moet nog steeds gehoepeld worden, maar de hoepel wordt ondersteund door een elektronische kracht.


De elektronische rolstoel.
Deze rolstoel is bedoeld voor personen met een volledige verplaatsingsstoornis binnen- en buitenshuis en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel.

Hier bestaan ook verschillende types. Deze kunnen verschillen qua aandrijving (voorwiel-, midwiel- en achterwielaandrijving), qua snelheid en/of qua opties.
Het kiezen van het gepaste model wordt samen met de patiënt besproken en men heeft hier ook de mogelijk om deze modellen in de thuissituatie te testen.

Hernieuwingstermijn en tussenkomst VSB: Het VSB zorgt geheel of gedeeltelijk voor een tussenkomst van een rolstoel. Hiervoor zijn ook specifieke documenten nodig dewelke verschillen naargelang het type rolstoel. Deze kan u hier downloaden.

Scooters

Een elektronische scooter is bedoeld voor hoofdzakelijk buitenshuis gebruik maar kan eventueel ook binnenshuis gebruik. Hierdoor kan de patiënt door verplaatsing actief deelnemen aan het sociale en familiale leven en zo – zelfstandigheid bewaren.

Er zijn verschillende types van scooters. Het verschil hiervan kan gaan over de grootte, de demonteerbaarheid,  de snelheid,  de opties,  het aantal wielen, …

De scooters kunnen ook in de thuissituatie getest worden. Samen met onze RIZIV-erkende bandagisten zal er beslist worden welke scooter het best geschikt is.

Hernieuwingstermijn en tussenkomst VSB: Het VSB zorgt geheel of gedeeltelijk voor een tussenkomst van een scooter. Hiervoor zijn ook specifieke documenten nodig dewelke verschillen naargelang het type scooter. Deze kan u hier downloaden.


Driewielfietsen

Orthopedische driewielfietsen zijn bedoeld voor verplaatsingen buitenshuis voor gebruikers met duidelijke mobiliteitsproblemen. Dit gaat meestal om evenwichtsstoornissen, stoornissen aan de ledematen of een gestoorde zithouding.

Hernieuwingstermijn en tussenkomst VSB:

  • Tot 18-jarige leeftijd is de hernieuwingstermijn 3 jaar.
  • Na 18-jarige leeftijd is de hernieuwingstermijn 8 jaar.

Het VSB zorgt geheel of gedeeltelijk voor een tussenkomst. Hiervoor zijn ook specifieke documenten nodig. Deze documenten kan u hier downloaden.

Voor driewielfietsen werken we samen met TRI-Bike. Hieronder kan u alvast een kijkje nemen in de catalogi.


Anti decubituskussens

Dit is een zitkussen ter preventie van doorzitwonden. Dit wordt gebruikt bij personen die langdurig en onderbroken in de rolstoel zitten en voor alle verplaatsingen afhankelijk zijn van een rolstoel.

In deze kussens zijn onderverdeeld in verschillende subgroepen. Onder welke subgroep iemand valt in afhankelijk naargelang de ernst van de zitwonden, in welke mate de persoon een risico heeft op doorzitwonden en of er nog sprake is van zelfstandig ontlasting van de stuit.

Hernieuwingstermijn en tussenkomst VSB: De hernieuwingstermijnen kunnen teruggevonden worden in ons handig schema. Het VSB komt geheel of gedeeltelijk tussen voor een rollator. Hiervoor moeten het specifiek document ‘bijlage 19’ ingevuld worden door de huisarts. Dit document kan u hier downloaden.


Facebook
Instagram