DEFINITIES

  • Bandagisterie
Bandagisterie

Een bandage en aanverwant hulpmiddel zijn uitwendige technische hulpmiddelen ter ondersteuning van het fysisch welzijn, bandagen, drukverbanden, borstprothesen en hulpmiddelen voor thuisverzorging en verplaatsing; zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als op maat, zowel esthetische als functionele.

  • Orthesen
Orthesen

Een orthese is een uitwendig hulpmiddel ter stabilisering, verbetering of bescherming van een misvormd of deficiënt lichaamsdeel, huid of orgaan. Zowel statische als dynamische, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele, zowel werkend door eigen lichaamskracht als door uitwendige krachtbron.

  • Prothesen
Prothesen

Een prothese is een uitwendig hulpmiddel ter vervanging of ter vervollediging van een ontbrekend of deficiënt lichaamsdeel, uitgezonderd tand- en borstprothesen; zowel voorlopige als definitieve, zowel de naar maat, zowel esthetische als functionele, aangedreven door om het even welke krachtbron.

  • Steunzolen
Steunzolen

Een orthopedische steunzool is een uitwendig hulpmiddel om in een goede schoen te dragen, dit zowel als correctie, zowel als ondersteuning als zowel ter ontlasting van de voet en dit naargelang de vastgestelde pathologie van de voeten.

  • Schoenen
Schoenen

Een semi-orthopedische schoen en/of een volledig op maat gemaakte schoen is een uitwendig hulpmiddel om de loopfunctie van de patiënt te verbeteren, zowel ontlasten, zowel ondersteunend, zowel corrigerend, zowel esthetisch als functionele toepassing.

Is slechts voorzien voor de letsels aandoeningen morfologische misvorming, het verlies van functies en/of stabiliteitsstoornissen die niet kunnen worden behandeld met gewone of specisle confectieschoenen, en dit om de loop- en staanfuncties van de patiënt te verzekeren.

  • Hulpmiddelen
Hulpmiddelen

Mobiliteits- als thuishulpmiddelen zijn allerlei artikelen die de Patiënt met een lichamelike handicap kan behulpzaam zijn om terug een actievere deelname aan het sociale gemeenschaps- of gezinsleven mogelijk te maken.

  • Maatwerk
Maatwerk

Handgemaakte toestellen (orthesen / prothesen) zijn toestellen die individueel en op maat van de patiënt worden geproduceerd op basis van grondstoffen en/of losse onderdelen (custom made).

  • Immediate Fitting (IMF)
Immediate Fitting (IMF)

Een uitrusting die rechtstreeks bij de patiënt wordt aangebracht, zonder afgietsel, uitgaande van lage temperatuurplastics en eventueel toebehoren.

  • Prefab
Prefab

Een standaard afgewerkt toestel dat in serie geproduceerd wordt en warabij enkel kleine individuele aanpassingen mogelijk zijn.

Facebook
Instagram